saccharometer

Play saccharometer tarimas /ˌsakəˈrɒmɪtə/

saccharometer vertimas lietuviškai

sacharometras