sabbatical

Play sabbatical tarimas /səˈbatɪk(ə)l/

sabbatical vertimas lietuviškai

šeštadieninis

Paaiškinimas anglų kalba:

  • of or relating to sabbatical leave "sabbatical research project"
  • of or relating to the Sabbath "Friday is a sabbatical day for Muslims"
  • a leave usually taken every seventh year
Daugiau paaiškinimų