S/S

S/S vertimas lietuviškai

devynioliktoji anglų kalbos abėcėlės raidė S pavidalo daiktas