rabble-rouse

rabble-rouse tarimas /ˈrablˌraʊz/

rabble-rouse vertimas lietuviškai

kurstyti