quadrilateral

Play quadrilateral tarimas /ˌkwɒdrɪˈlat(ə)r(ə)l/

quadrilateral vertimas lietuviškai

ketursienis, keturšonis

quadrilateral paaiškinimas anglų kalba

  • having four sides
  • a four-sided polygon
Daugiau paaiškinimų