quadridentate

quadridentate tarimas /ˌkwɒdrɪˈdɛnteɪt/

quadridentate vertimas lietuviškai

kvadratas