Quadragesima

Play Quadragesima tarimas /ˌkwɒdrəˈdʒɛsɪmə/

Quadragesima vertimas lietuviškai

n bažn. pirmasis gavėnios sekmadienis (t. p. Quadragesima Sunday)

Paaiškinimas anglų kalba:

  • the first Sunday in Lent
Daugiau paaiškinimų