Permeability (electromagnetism) lietuviškai

Permeability (electromagnetism) vertimas

  1. magnetinė skvarba