paying in lietuviškai

paying in tarimas /ˌpeɪɪŋ ˈɪn/

paying in vertimas

  1. n: paying-in book (banko) einamosios sąskaitos knygelė
  2. paying-in slip blankas
  3. užpildomas mokant sumą į einamąją sąskaitą