pabėgti

pabėgti angliškai

run away, flee, fly, take flight, break out, escape, slip off, slip away, make a break for it, break loose, defect, desert, abandon, fail, give up, make a run for it, take off, elope, run off, break, break away, get away, give…the slip, run for it, hook, snitch, thieve, cop, knock off, glom, steal, walk off with, run, abscond, levant

pabėgti sinonimai

išsisukti, ištrūkti, nušvilpti, pasprukti, slapta, sprukti, vogti, bėgti nuo, dezertyruoti, ištrūkti , pamėginti sprukti