pabaigos ženklas

pabaigos ženklas vertimas angliškai

passing-bell