pabaigos ženklas angliškai

pabaigos ženklas vertimas

  1. passing-bell