paaiškinti

paaiškinti vertimas angliškai

clear, clear up, shed light on, crystallize, crystallise, crystalize, crystalise, straighten out, sort out, enlighten, illuminate, elucidate, throw light on, impute, ascribe, assign, attribute, make clear, clarify, explain, explicate, exemplify, illustrate, instance, account for, explain away, warrant, justify o.s., account, answer for

paaiškinti sinonimai

pagrįsti, iliustruoti, išaiškinti, nušviesti, pailiustruoti pavyzdžiu, priskirti