oakling

oakling tarimas /ˈəʊklɪŋ/

oakling vertimas lietuviškai

ąžuolas