o dėl

o dėl vertimas angliškai

in connexion with, in connection with, regarding, as regards, with respect to, with regard to, concerning, in respect of, circa, touching, -wise, respecting