naftos gręžinys

naftos gręžinys vertimas angliškai

oil well, oiler, oil-well