machine-sensible data lietuviškai

machine-sensible data vertimas

  1. kompiuterio skaitomi duomenys