jackstay

jackstay tarimas /ˈdʒaksteɪ/

jackstay vertimas lietuviškai

n lejeris