jack snipe

jack snipe vertimas lietuviškai

n zool. oželis nykštukas