įbauginti

įbauginti vertimas angliškai

scare away, scare off, scare, give a fright, startle, strike terror into, cow, give a scare, give a start, frighten, fright, affright, appal, terrify, terrorize, terrorise, strike fear/terror $iµetc$/iµ into, browbeat, bully, swagger, intimidate, lose courage, lose heart, daunt, dash, pall, frighten off, frighten away, discourage, demotivate

įbauginti sinonimai

ábauginti, atimti drąsą, išgąsdinti, netekti vilties, nusiminti, priblokšti, sukelti baimæ