iatrogenic

Play iatrogenic tarimas /ʌɪˌatrə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/

iatrogenic vertimas lietuviškai

jatrogenine

iatrogenic paaiškinimas anglų kalba

  • induced by a physician's words or therapy (used especially of a complication resulting from treatment)
Daugiau paaiškinimų