habit-forming

Play habit-forming tarimas /ˈhabɪtfɔːmɪŋ/

habit-forming vertimas lietuviškai

galintis tapti įpročiu

Paaiškinimas anglų kalba:

  • causing or characterized by addiction "addictive drugs" "addictive behavior"
Daugiau paaiškinimų

habit-forming sinonimai

addicting, addictive