H-hour

H-hour vertimas lietuviškai

operacijos pradžios valanda