either-or thinking lietuviškai

either-or thinking vertimas

  1. dichotominis mąstymas