early bird

Play early bird tarimas /əːli ˈbəːd/

early bird vertimas lietuviškai

ankstyvas paukštis

early bird paaiškinimas anglų kalba

  • a person who arrives early before others do
Daugiau paaiškinimų