ear-pick

ear-pick tarimas /ˈɪəpɪk/

ear-pick vertimas lietuviškai

ausies pasiimti