daft

Play daft tarimas /dɑːft/

daft vertimas lietuviškai

pamišęs, trenktas, kvaišas, kaip maišu trenktas, riešuto, pakvaišęs, kuoktelėjęs, pametęs galvą, iškleręs, kvailas, netekęs galvos

daft paaiškinimas anglų kalba

  • informal or slang terms for mentally irregular "it used to drive my husband balmy"
Daugiau paaiškinimų

daft sinonimai

balmy, bats, batty, bedlam, bonkers, brainsick, certifiable, crackbrained, cracked, crackpot, crazed, crazy, cuckoo, daffy, demented, deranged, gaga, insane, kooky (also kookie), loco [slang], loony (also looney), lunatic, mad, maniacal (also maniac), mental, non compos mentis, nuts, nutty, psychotic, screwy, unbalanced, unhinged, unsound, wacky (also whacky)