dacite

Play dacite tarimas /ˈdeɪsʌɪt/

dacite vertimas lietuviškai

dacitas

Paaiškinimas anglų kalba:

  • a grey volcanic rock containing plagioclase and quartz and other crystalline minerals
Daugiau paaiškinimų