čiabuvis

čiabuvis vertimas angliškai

West Indian, American Indian, Amerindian, Native American, autochthon, autochton, native, indigen, indigene, aborigine, aboriginal

čiabuvis sinonimai

vietinis gyventojas