cache memory

cache memory vertimas lietuviškai

  1. podėlis
  2. spartinančioji atmintinė