cabriole

Play cabriole tarimas /ˈkabrɪəʊl/

cabriole vertimas lietuviškai

lenktinis