cable transport

cable transport vertimas lietuviškai

lyninis transportas