cabbage

Play cabbage tarimas /ˈkabɪdʒ/

cabbage vertimas lietuviškai

kopūstas, kopūstai, šlamantys, pinigai, babkės, nušvilpti, nukniaukti, vogti, voginėti, pagrobti, kopūstgalvis, susisukti

Paaiškinimas anglų kalba:

  • any of various types of cabbage
  • any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers
  • informal terms for money
  • make off with belongings of others
  • A plant genus of the family Cruciferae. It contains many species and cultivars used as food including cabbage, cauliflower, broccoli, Brussel sprouts, kale, collard greens, MUSTARD PLANT; (B. alba, B. junica, and B. nigra), turnips (BRASSICA NAPUS) and rapeseed (BRASSICA RAPA).
Daugiau paaiškinimų